• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020

Tiêu đề: Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020
Số/Ký hiệu: 21/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 02/01/2020
Ngày ban ký: 02/01/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cacmau.rarTệp đính kèm: cv-21-2020-1.pdf