• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023

Tiêu đề: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023
Số/Ký hiệu: 870/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/03/2023
Ngày ban ký: 14/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023
File đính kèm: Tệp đính kèm: thamdungayhoitruonghoc_870_14_03.pdfVăn bản khác