• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

Tiêu đề: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019
Số/Ký hiệu: 3207/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 14/10/2019
Ngày ban ký: 14/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3207-2019.signed.pdf