• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triệu tập cán bộ tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT và xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT

Tiêu đề: Triệu tập cán bộ tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT và xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT
Số/Ký hiệu: 5052/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/12/2021
Ngày ban ký: 14/12/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập cán bộ tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT và xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-5052-2021.pdfVăn bản khác