• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng

Tiêu đề: Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 4800/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26/11/2021
Ngày ban ký: 26/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4800-2021.pdfTệp đính kèm: chuong_trinh.docTệp đính kèm: huong_dan_dang_nhap_phong_hop.docxVăn bản khác