• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng

Tiêu đề: Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng
Số/Ký hiệu: 4800/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 26/11/2021
Ngày ban ký: 26/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4800-2021.pdfTệp đính kèm: chuong_trinh.docTệp đính kèm: huong_dan_dang_nhap_phong_hop.docxVăn bản khác