• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Tuyên truyền, rà soát các hồ sơ có yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tiêu đề: Tuyên truyền, rà soát các hồ sơ có yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp
Số/Ký hiệu: 2510/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 02/06/2023
Ngày ban ký: 02/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Tuyên truyền, rà soát các hồ sơ có yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2150.pdf