• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo

Tiêu đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
Số/Ký hiệu: 2671/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Ngày ban hành: 03/10/2018
Ngày ban ký: 03/10/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng hồ sơ sổ sách nhà trường và cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2671_quanlyhsss_gdtrh.pdf