• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên cơ hữu của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: V/v báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên cơ hữu của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 3200/SGDDT-VP
Ngày ban hành: 03/08/2021
Ngày ban ký: 03/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên cơ hữu của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: tong_hop_so_lieu_tt_tin_hoc-ngoai_ngu.xlsxTệp đính kèm: cv-3200-2021-1.pdfVăn bản khác