• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

Tiêu đề: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
Số/Ký hiệu: 3578/SGDDT-NV1
Ngày ban hành: 06/09/2021
Ngày ban ký: 06/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3578-2021.pdfVăn bản khác