• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

Tiêu đề: V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến
Số/Ký hiệu: 3538/SGDDT-NV1
Ngày ban hành: 31/08/2021
Ngày ban ký: 31/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3538-202.pdfVăn bản khác