• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội gắn với tiếp tục thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về công tác xã hội trong trường học

Tiêu đề: V/v thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội gắn với tiếp tục thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về công tác xã hội trong trường học
Số/Ký hiệu: 3225/SGDDT-VP
Ngày ban hành: 04/08/2021
Ngày ban ký: 04/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội gắn với tiếp tục thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về công tác xã hội trong trường học
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3225-2021-1.pdfVăn bản khác