• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ

Tiêu đề: V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 2298/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 03/06/2021
Ngày ban ký: 03/06/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 50_nq-cp_20052021-signed.pdfTệp đính kèm: cv-2298-2021-1.pdf