• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai, hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

Tiêu đề: V/v triển khai, hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
Số/Ký hiệu: 3220/SGDDT-VP
Ngày ban hành: 04/08/2021
Ngày ban ký: 04/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai, hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2-8-21-danh-muc-hang-hoa-thiet-yeu-ct16.pdfTệp đính kèm: 2-8-21-pl-diem-thiet-yeu-thay-cho.pdfTệp đính kèm: cv-3220-2021-1.pdfVăn bản khác