• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Tiêu đề: V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.
Số/Ký hiệu: 3550/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 01/09/2021
Ngày ban ký: 01/09/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 64-2021-nd-cp_ngay_30-6-2021_cua_chinh_phu.pdfTệp đính kèm: luat_thoa_thuan_quoc_te.pdfTệp đính kèm: cv-3550-2021.pdf