• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tiêu đề: V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Số/Ký hiệu: 2916/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 16/07/2021
Ngày ban ký: 16/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdfTệp đính kèm: cv-2916-2021-1.pdf