• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiêu đề: V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số/Ký hiệu: 2962/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 20/07/2021
Ngày ban ký: 20/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
File đính kèm: Tệp đính kèm: tt_05.2021.pdfTệp đính kèm: cv-2962-2021.pdf