• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

Tiêu đề: V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.
Số/Ký hiệu: 3387/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 19/08/2021
Ngày ban ký: 19/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-3387-2021-1.pdf