• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

Tiêu đề: V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2985
Ngày ban hành: 22/07/2021
Ngày ban ký: 22/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 55-2021-tt-btc.pdfTệp đính kèm: cv-2985-2021.pdf