• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

Tiêu đề: V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng
Số/Ký hiệu: 2957/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 20/07/2021
Ngày ban ký: 20/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng
File đính kèm: Tệp đính kèm: c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdfTệp đính kèm: cv-2957-2021.pdfVăn bản khác