• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 3475/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 27/08/2021
Ngày ban ký: 27/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 66-2021-nd-cp.pdfTệp đính kèm: 78-2021-nd-cp.pdfTệp đính kèm: cv-3475-2021.pdf