• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1959/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 14/05/2021
Ngày ban ký: 14/05/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1959-2021-1.pdfTệp đính kèm: 2-2021-cv-4515.pdf