• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2279/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 02/06/2021
Ngày ban ký: 02/06/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2279-2021-1.pdfTệp đính kèm: 2-2021-qd-1753.pdf