• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2915/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 16/07/2021
Ngày ban ký: 16/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: 20-2021-qd-ttg.pdfTệp đính kèm: cv-2915-2021-1.pdf