• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 3342/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 16/08/2021
Ngày ban ký: 16/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm: Tệp đính kèm: 05-2021-tt-btnmt_-huong-dan-cnnv-cua-so-tnmt-va-phong-tnmt-cap-huyen.pdfTệp đính kèm: cv-3342-2021-1.pdf