• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.

Tiêu đề: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.
Số/Ký hiệu: 3177/SGDDT-TTR
Ngày ban hành: 02/08/2021
Ngày ban ký: 02/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 54-2021-tt-btc.pdfTệp đính kèm: cv-3177-2021-1.pdf