• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

Tiêu đề: V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công
Số/Ký hiệu: 2996/SGDDT-KHTC
Ngày ban hành: 22/07/2021
Ngày ban ký: 22/07/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2996-2021.pdfVăn bản khác