• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 151 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3896/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

 • 49_2_phuluchd_bnd.pdf
 • 49_1_bonhandien_cds_stttt.pdf
 • cv-3896.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/09/2023
3661/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính

 • tt-59.2023.btc.pdf
 • cv-3661.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 11/09/2023
3644/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3644.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/09/2023
3480/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 15-bkhcn.signed.pdf
 • cv-3480.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/08/2023
3319/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính

 • qd-1610.pdf
 • cv-3391.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2023
3341/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 05-2023-tt-bkhdt.pdf
 • cv-3341.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 18/08/2023
3244/SGDĐT-VP

Triển khai giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 43_1_trienkhaiweb_botttt.pdf
 • cv-3244.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/08/2023
3047/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính

 • cv-3047.pdf
 • cat-va-tt-43.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
3046/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-3046.pdf
 • qd-10.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
2941/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2_qcvn_bando2n5n_signed.pdf
 • cv-2941.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 24/07/2023
2944/SGDĐT-TTr

Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp

 • bo-tai-lieu-tra-loi-kien-nghi-cua-bo-tu-phap.docx
 • cv-2944.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/07/2023
2746/SGDĐT-VP

Triển khai kết nối và chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia

 • 40_3_tailieuhuongdantxng.pdf
 • 40_2_2092_bkhcn_tdc_03.07.2023.pdf
 • 40_1_trienkhaitruyxuatng_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2023
2658/SGDĐT-VP

Triển khai, phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • kh-va-the-le-hcuoc-thi-tim-hieu-pc-mt_bo-ca.pdf
 • cv-2658.pdf
Luật Văn phòng Sở 06/07/2023
2666/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Nội vụ

 • 10-2023.signed.pdf
 • cv-2666.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/07/2023
2581/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt-03-bldtbxh.pdf
 • cv-2581.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2582/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt-03-bldtbxh.pdf
 • cv-2582.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2580/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-2580.pdf
 • tt-05-bldtbxh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2554/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-2554.pdf
 • tt-04-bldtbxh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 28/06/2023
2430/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-so-xay-dung-1874-trien-khai-bc-kho-khan-pccc.pdf
 • cv-2430.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2429/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023, Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 và Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-2429.pdf
 • qd-09-1.pdf
 • qd-08.pdf
 • qd-07.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023