• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 109 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2431/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

 • cv-ubt-5446-trien-khai-qd-258.pdf
 • cv-2431.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2420/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd-12--ttg.pdf
 • cv-2420.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/06/2023
2247/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • 531_qd-ttg_19052023_1-signed-1-1.pdf
 • cv-2247.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2023
1551/SGDĐT-TTr

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • cv-1551.pdf
 • cv-3796-ub-trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-pc-ma-tuy.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/04/2023
1219/KH-SGDĐT

Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát

 • kh-76-ub-thuc-hien-nq-623-ct-35-tcd-gq-kntc.pdf
 • cv-1219-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/04/2023
904/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ

 • nd-07--2023.pdf
 • cv-904-2023_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 16/03/2023
688/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ

 • 4_2023_nd-cp_13022023_3-signed.pdf
 • cv-688-2023_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/03/2023
120/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

 • cv-120-2023_0001.pdf
Luật Phòng Thanh tra 11/01/2023
4681/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong-bao-333.signed.pdf
 • cv-4681-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4655/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-4655-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-4515-2022_0001.pdf
 • 56_tt-btc.pdf
 • 116_nq-cp.pdf
 • 5965-stc.pdf
 • 9975_btc-hcsn.pdf
 • 5718-stc.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/11/2022
4329/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

 • 83-cp.signed.pdf
 • cv-4329-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/11/2022
4251/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ

 • cv-4251-2022_0001.pdf
 • nd-58-2022-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/11/2022
4225/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong_bao_280.vpcp.pdf
 • 5611.pdf
 • cv-4225-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ

 • nghi-dinh-so-64_2022_nd-cp_.pdf
 • cv-4040-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2022
3804/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ

 • vanbangoc_46_2022_nd-cp.pdf
 • cv-3804-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/10/2022
3103/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

 • trien_khai22_nd_27_ctmt_cp.pdf
 • cv-3103-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 15/08/2022
3114/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ

 • 49-2022-nd-cp.pdf
 • cv-3114-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/08/2022
2958/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính Phủ

 • cv-2958-2022.pdf
 • nghi_dinh_47.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/08/2022
2915/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Văn bản số 583/TTg-QHĐP ngày 11/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • 2-2022-cv-7785.pdf
 • cv-2915-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/08/2022