• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 109 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
264/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ

 • cv-264-2022.pdf
 • 134_2021_nd_cp_30122021_1_signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
263/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng

 • nd_123_2021-12-28.pdf
 • cv-263-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
135/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

 • 135_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • 138_2021_nd-cp_31122021_2-signed.pdf
 • 140_2021_nd-cp_31122021-signed_compressed.pdf
 • 142_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-262-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
223/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

 • 120_2021_nd-cp_24122021-signed_compressed.pdf
 • cv-223-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
222/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

 • cv-222-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
127/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

 • 127_2021_nd-cp_30122021_1-signed.pdf
 • tham_muu_127-2021-nd-cp.pdf
 • cv-230-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
233/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

 • 144_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-233-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
79/SGĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

 • 124_nd_cp_sua_doi_nd_115_-_117_xp_attp_va_yt_04-01.pdf
 • cv-79-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 10/01/2022
84/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

 • vanbangoc_118-2021-nd-cp.pdf
 • cv-84-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 10/01/2022
5082/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ

 • cv-5082-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 16/12/2021
4106/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 85_2021_nd-cp_25092021-signed_2_1.pdf
 • cv-4106-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 12/12/2021
4990/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 35-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-4990-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/12/2021
5004/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 97/2021/NQ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 • 97.signed.pdf
 • cv-5004-2021.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
4956/SGDĐT-TTR

Triển khai quyết định số 1977/QĐ-TTG ngày 24/11/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

 • 1977-qd-ttg-2021.pdf
 • cv-4956-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/12/2021
4886/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ

 • 102-2021-nd-cp.pdf
 • cv-4886-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/12/2021
4887/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

 • nghi_dinh_98_2021_nd_cp.pdf
 • cv-4887-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/12/2021
4751/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ

 • 95_2021_nd-cp_01112021-signed.pdf
 • cv-4751-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 23/11/2021
4751/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ

 • 95_2021_nd-cp_01112021-signed.pdf
 • cv-4751-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 23/11/2021
4193/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ

 • 128_nq-cp_11102021-signed.pdf
 • cv-4193-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2021
4126/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ

 • 2_84_2021_nd_cp_22092021_signed.pdf
 • 1_cv-4126-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 13/10/2021