• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 109 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 86_2021_nd-cp_25092021_3-signed.pdf
 • cv-4038-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/10/2021
50/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ

 • 111_2021_nd_cp_4.pdf
 • cv-50-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/01/2021
2200/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf
Luật Phòng Thanh tra 22/12/2020
3434/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ

 • nghi-dinh-110.pdf
 • cv-3434-2020-1.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 20/10/2020
3288/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 • cv-3288-2020-1.pdf
 • nghi_dinh.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2020
3252/SGDĐT-NV1

Triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 116_2020_nd-cp.pdf
 • cv-3252-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/10/2020
3147/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ

 • 55-2020-nd-cp.pdf
 • cv-3147-2020-1.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2020
1358/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

 • 08.signed.pdf
 • cv-1358-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1359/SGDĐT-TTR

Tiếp tục Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020"

 • cv-1359-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1153/SGDĐT-TCCB

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 436_kh-ttg.pdf
 • 436_qd-ttg.pdf
 • cv-1153-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/04/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
538/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

 • 45950_1.pdf
 • cv-538-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 26/02/2020
460/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

 • cv-460-2020-1.pdf
 • nd_93.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • 49.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
51/2019/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 51.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
3434/SGDĐT-KHTC

Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • cv-3434-2019-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2019
2728/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • 63.signed.pdf
 • cv-2728-2019.signed.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
1735/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ

 • 1735_2019.signed.pdf
 • cv5969.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/06/2019
1403/SGDĐT-KHTC

Triển khai QĐ số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • 1403_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv1403.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/05/2019
1373/SGDĐT-TTR

Tổ chức triển khai Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo

 • 1373_2019.signed.pdf
 • nghidinh.doc
Nghị định Phòng Thanh tra 07/05/2019