• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 9 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1616/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • 1616_2019.signed.pdf
 • 2164_bgddt_gdcthssv.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2019
1243/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

 • 06_2019_tt_bgddt.signed.pdf
 • cv-1243-2019.signed.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 25/04/2019
1241/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

 • 993_ct_bgddt.signed.pdf
 • cv-1241-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/04/2019
1209/BGDĐT-QLCL

Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019

 • 1209_bgddt_qlcl.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/03/2019
843/KH-SGDĐT

Kế hoạch bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ GDĐT năm 2019

 • 843_bosunggiaiphap.pdf
 • kh_2990-ubnd_bosunggiaiphapgddtnam2019.pdf
 • qd_68_bgddt_kehoachnhiemvunam2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/03/2019
776/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 776_thanhtra.pdf
 • cv2829.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 21/03/2019
682/BGDĐT-CNTT

Tham dự Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019

 • trienlambess_vietnam2019.pdf
 • phieudangky.pdf
Văn bản ngành Phòng Nghiệp vụ 1 27/02/2019
3521/BGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019

 • 2_3521_bgddt_gdtrh.pdf
 • 2_huongdanthikhkt2019_captinh.doc
Văn bản ngành Phòng Nghiệp vụ 1 17/8/2018
2919/CT-BGDĐT

Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục

 • 2919-ct-bgddt.pdf
Văn bản ngành 10/8/2018