• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
Tổng số có: 2 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3990/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

  • cv-3990-2021.pdf
  • 2-2021-qd-3689.signed.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021
3622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  • cv-3622-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/11/2019