• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 336 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3474/SGDĐT-KHTC

triển khai thực hiện văn bản số 12793/UBND-KTNS ngày 06/11/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

 • 2-2019-cv-12793.pdf
 • cv-3474-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/11/2019
3477/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3477-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/11/2019
3478/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3478-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/11/2019
3443/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”

 • cv-3443-2019-1.pdf
 • cv4182signed.pdf
 • cv4183signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2019
3435/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh V/v ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường

 • 7454-tckh.pdf
 • cv-3435-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2019
3415/SGDĐT-NV1

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3415-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3323/KH-SGDĐT

Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ cơ quan về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

 • cv-3323-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/10/2019
3379/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ VIII

 • c-4689-2019-1.pdf
 • cv-3379-2019-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/10/2019
3373/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics lần thứ 2, năm 2019

 • cv-3373-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/10/2019
3340/SGDĐT-NV1

Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên máy tính thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi

 • cv-3340-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/10/2019
3277/KH-SGDĐT

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học

 • cv-3277-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/10/2019
911/SGDĐT-NV1

Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

 • qd-911-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/10/2019
3236/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

 • cv-3236-2019.signed.pdf
 • ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/10/2019
906/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT

 • dinh-kemqd906.docx
 • qd-906-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/10/2019
3207/SGDĐT-NV1

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

 • cv-3207-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2019
3173/SGDĐT-VP

Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc

 • cv-3173-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/10/2019
3142/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

 • cv-3142-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3142.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3098/SGDĐT-VP

Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3098-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/10/2019
3055/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-3055-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/09/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019