• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1124 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
934/SGDĐT-NV1

Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn

 • cv-934-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
940/SGDĐT-NV1

Triển khai VB số 415/SKHCN-TKC của Sở Khoa học và Công nghệ

 • cv-940-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
922/SGDĐT-VP

Tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-922-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/03/2023
211/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Ielts Lisa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-211-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2023
210/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh tại thành phố Biên Hoà

 • qd-210-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
209/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

 • qd-209-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
208/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-208-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
207/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hope triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-207-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
870/SGDĐT-VP

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023

 • thamdungayhoitruonghoc_870_14_03.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2023
880/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống do công ty TNHH Nông Trí Phú cung cấp

 • cv-880-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2023
852/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh

 • cv-852-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2023
819/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo - Năm 2023.

 • cv-819-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/03/2023
844/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT học hòa nhập và HS di cư có hoàn cảnh khó khăn

 • ds_cu_dai_bieu_tham_du_th.xlsx
 • cv-844-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/03/2023
817/SGDĐT-VP

Báo cáo cung cấp thông tin về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

 • 24_baocao_cds_2023.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/03/2023
759/SGDĐT-NV1

Đăng ký xét tặng giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2023

 • qd_so_4657.pdf
 • kh_so_250.pdf
 • cv_740.pdf
 • cv-759-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/03/2023
752/SGDĐT-KHTC

Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod

 • 2207_2_2.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/03/2023
754/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2022 – 2023, bậc Trung học

 • cv-754-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/03/2023
706/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 775/STC-ĐT ngày 22/02/2023 của Sở Tài chính về việc lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hồ sơ quyết toán chi phí bảo hiểm thi công xây dựng

 • vb-775.pdf
 • cv-706-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/03/2023
725/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mô-đun 4 (môn Tiếng Anh), mô-đun 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh

 • cv-725-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2023
663/SGDĐT-TTr

Triển khai văn bản số 485/HD-STP ngày 22/02/2023 của Sở Tư pháp Hướng dẫn tạm thời về cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

 • huong-dan-cap-phieu-lylich-tu-phap-dien-tu.pdf
 • cv-663-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/03/2023