• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 515 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3014/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-3014-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2999/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 • cv-2999-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
3005/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020 - 2021

 • cv-3005-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2997/SGDĐT-NV1

Sửa đổi, bổ sung công văn 2954 về việc Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2997-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2020
2954/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2954-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2020
2989/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021

 • cv-2989-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/09/2020
2992/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

 • cv-2992-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/09/2020
2947/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học cơ sở năm học 2020-2021

 • cv-2947-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
2980/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2980-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2020
2929/SGDĐT-KHTC

Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021

 • cv-2929-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/09/2020
733/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-733-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
732/QĐ-SGDĐT

Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-732-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
2895/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021

 • cv-2895-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2020
727/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021

 • qd-727-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
2872/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

 • cv-2872-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
725/QĐ-SGDĐT

Quyết định hủy kết quả xét tuyển sinh vào trường PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021 đối với học sinh không nhập học theo thông báo trúng tuyển

 • qd-725-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
2840/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021

 • _bieu_mau_kem_theo_bao_cao_viec_su_dung_tbdh_20_21.xlsx
 • cv-2840-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/09/2020
2809/SGDD9T-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

 • cv-2809-2020-1.pdf
 • noidungdieuchinh.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2808/SGDD9T-NV1

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh năm 2020

 • cv-2808-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2764/SGDĐT-TCCB

Đào tạo liên thông, văn bằng 2 các ngành sư phạm năm 2020

 • cv-2764-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/08/2020