• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 400 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
968/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • cv-968-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
951/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

 • 1.pdf
 • noi_dung_dieu_chinh_cac_mon_hoc.zip
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2020
941/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, năm 2020

 • cv-941-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2020
940/SGDĐT-NV1

Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-940-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2020
880/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

 • cv-880-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2020
848/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-848-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/03/2020
831/SGDĐT-NV1

Tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-831-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2020
801/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 • cv-801-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/03/2020
771/SGDĐT-NV1

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-771-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
774/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng DVC trực tuyến, BCCI khi thực hiện các TTHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp

 • cv-774-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2020
769/SGDĐT-VP

Phát động CB, GV, NV tham gia cuộc thi viết với chủ đề "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-769-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2020
747/SGDĐT-NV1

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-747-2020-1.pdf
 • gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/03/2020
759/SGDĐT-NV1

KHẨN_thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-759-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2020
700/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020

 • cv-700-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/03/2020
699/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2.pdf
 • 2_thpt.docx
 • 3_thcs.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
696/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc trường THPT cho trung tâm GDNN-GDTX tổ chức giảng dạy chương trình GDTX trong nhà trường

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
695/SGDĐT-NV1

Báo cáo nội dung hoạt động về công tác chuyên môn trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-695-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
616/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

 • cv-616-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/03/2020
585/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020

 • cv-585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/02/2020
541/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/01/2020

 • cv-541-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/02/2020