• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1393 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3880, 3881, 3882, 3883, 3884/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)

 • cv-3884.pdf
 • cv-3883.pdf
 • cv-3882.pdf
 • cv-3881.pdf
 • cv-3880.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/09/2023
3863/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

 • cv-3863.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2023
1205/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024

 • qd-1205.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3832/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX

 • cv-3832.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3835/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024 của ngành GD&ĐT

 • 1_kh_udcntt_cds_2023_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
1203/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ hoạt động giáo dục

 • qd-1203.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/09/2023
3830/SGDĐT-VP

Tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" năm học 2023-2024

 • cuovthivetranh-o.tomouoc.pdf
 • cv-3830.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
1192/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt Anh hoạt động giáo dục

 • qd-1192.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
1196/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Miss May triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1196.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
3802/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • vb-694.-kbnn.pdf
 • cv-3802.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2023
3809/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hoàng Kim

 • cv-3809.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
3784/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3784.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
1190/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua

 • qd-1190.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023
1189/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • qd-1189.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023
3791/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023

 • cv-3791.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2023
1191/QĐ-SGDĐT

Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024

 • 2-ds_huyketqua_kemtheoquyetdinh_23-24.pdf
 • 4-ds_tuyenbosung_10_dtnt_tinh_23-24.pdf
 • qd-1191.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
3769/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • cv-3769.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
1182/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Astra triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1182.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
1176/QĐ-SGDĐT

Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3

 • qd-1176.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2023
3740/SGDĐT-NV1

Kiểm tra chuyên môn cấp THPT, năm học 2023 - 2024

 • cv-3740.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2023