• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1047 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4741/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hope

 • cv-4741-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/12/2022
4742/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai

 • cv-4742-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/12/2022
4680/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú

 • cv-4680-2022_0001.pdf
 • mau-tham-dinh.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4682/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng

 • vb-4073.pdf
 • qd-218.pdf
 • cv-4682-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4659/SGDĐT-VP

thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy “bóng cười”, các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc

 • cv-4659-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4607/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học

 • cv-4607-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2022
4559/SGDĐT-NV1

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Khoa học tự nhiên, năm học 2022-2023

 • cv-4599-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2022
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-1226-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2022
4506/SGDĐT-NV1

Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022

 • cv-4506-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/11/2022
1184/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1184-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1185/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Ngô Sĩ Liên

 • qd-1185-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1186/QĐ-SGDĐT

Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

 • qd-1186-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1192/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Emax Learning triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1192-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1196/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Pa Ho Da

 • qd-1196-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1197/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Taiyou

 • qd-1197-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
4451/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Khoa học tự nhiên, năm học 2022-2023

 • cv-4451-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/11/2022
4432/SGDĐT-VP

Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”

 • cv-so-541vptt-_-phoi-hop-tuyen-truyen-1-phut-xanh.pdf
 • cv-4432-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/11/2022
4362/SGDĐT-TTr

Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

 • cv-4362-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2022
4358/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

 • cv-4358-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/11/2022
1163/SGDĐT-TCCB

Phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-1163-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/11/2022