• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 827 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
06/08/2020

Thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

 • bieu_kh2021_gui_ubnd_dia_phuong.xls
 • cv-1693-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/01/2025
300/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện cấp phát thiết bị học tập trực tuyến do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT trao tặng cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đồng Nai

 • cv-300-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/01/2022
302/SGDĐT-VP

Tổ chức vòng 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022

 • cv-302-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/01/2022
313/SGDĐT-VP

Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh của ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai

 • cv-313-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/01/2022
243/SGDĐT-VP

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong trường học, năm 2022

 • cv-243-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/01/2022
25/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-25-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
24/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Điểu Cải

 • qd-24-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-26-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
142/SGDĐT-VP

Thực hiện triển khai một số nội dung liên quan đến phòng chống ma túy, phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn trường học

 • cv-142-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/01/2022
193/SGDĐT-TTr

Phối hợp truyền thông các quy định pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết

 • cv-193-2022.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengkinh.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengmong.pdf
 • taohon_canhuyet_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengmong.pdf
 • tuoikethon_tiengthai.pdf
 • tuoikethon_tiengviet.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/01/2022
78/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

 • cv-78-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 10/01/2022
19/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-19-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
20/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-20-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
72/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Youth Academy

 • cv-72-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/01/2022
68/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-68-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 07/01/2022
58/SGDĐT-VP

Tăng cường thực hiện một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và bảo vệ học sinh, trẻ em

 • cv-58-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/01/2022
33/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 58/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 và Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-5220.pdf
 • 2-2021-qdqppl-58.pdf
 • cv-33-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 05/01/2022
5257/SGDĐT-NV1

Thông báo rà soát hồ sơ đăng ký dự thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021

 • cv-5257-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/12/2021
1168 và 1169/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-1168-2021.pdf
 • qd-1169-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1170/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS-THPT Bàu Hàm

 • qd-1170-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021