• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 827 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1159/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2) của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1159-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
1158/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các đơn vị trực thuộc

 • qd-1158-2021.pdf
 • phu_luc_qd-1158-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/12/2021
1157/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1157-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/12/2021
1125/QĐ-SGDĐT

Quyết định Điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Long Khánh

 • qd-1125-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/12/2021
5052/SGDĐT-VP

Triệu tập cán bộ tham dự Hội thảo chuyển đổi số GDĐT và xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ sở GDĐT

 • cv-5052-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/12/2021
1108/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Dầu Giây

 • qd-1108-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/12/2021
504/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BGTX và CBQLCSGDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • baocao_5044_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/12/2021
5034/SGDĐT-VP

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học năm 2021

 • cv-5034-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/12/2021
4999/SGDĐT-KHTC

Triển khai và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em, học sinh, học viên và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do dịch bệnh Covid-19

 • trien_khai21_cap_bu_hoc_phi_bieu_mau.xlsx
 • cv-4999-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
5005/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn bổ sung việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2

 • 10289.pdf
 • cv-5005-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 09/12/2021
4946/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 • cv-4964-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/12/2021
4889/BC-SGDĐT

Báo cáo công tác khoa giáo năm 2021 của ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-4889-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/12/2021
1033/QĐ-SGDĐT

Quyết định, điều động cán bộ quản lý trường THPT Xuân Lộc

 • qd-1033-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/11/2021
1035/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021

 • qd-1035-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2021
4837/SGDĐT-NV1

Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX

 • cv-4837-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2021
4800/SGDĐT-VP

Triệu tập Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức và đánh giá sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng

 • cv-4800-2021.pdf
 • chuong_trinh.doc
 • huong_dan_dang_nhap_phong_hop.docx
Văn bản Văn phòng Sở 26/11/2021
1010/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Lê Hồng Phong

 • qd-1010-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 26/11/2021
996/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022

 • qd-996-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/11/2021
4778/SGDĐT-VP

Về việc đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

 • cv-4778-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/11/2021
982/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-982-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/11/2021