• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 797 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
847/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-847-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/10/2021
4229/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022

 • cv-4229-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/10/2021
833/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-833-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2021
832/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Trường THPT Long Thành

 • qd-832-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2021
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
4148/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11

 • cv-vetranhchieco.to.mouoc.pdf
 • cv-4148-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/10/2021
4098/KH-SGDĐT

Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

 • cv-4098-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
4088/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • cv-4088-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
821/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 3) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-821-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
822/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 2) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-822-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
824/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-824-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/10/2021
815/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021-2022

 • qd-815-2021_dtnttinh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
816/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021 - 2022

 • qd-816-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
3946/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6386/STC-QLNS ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập kế hoạch; việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu phí lệ phí thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 • cv-3946-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 01/10/2021
814/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd_814_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 đối với các học sinh trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-813-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3677/HD-SGDDT

Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2021 - 2022

 • cv-3677-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2021
3660/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

 • 67.signed.pdf
 • cv-3660-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/09/2021