• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 827 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4465/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022 (có bổ sung nhu cầu tuyển dụng so với bản đăng ngày 03/11/2021)

 • kh-4465.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2021
4410/SGDĐT-VP

Tổ chức Chương trình Hướng nghiệp - Tuyển sinh năm học 2021-2022

 • cv-4410-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/11/2021
4415/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022

 • cv-4415-2021.pdf
 • phu_luc_i_cac_mau_phieu_2021.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2021
897/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quốc tế Bắc Mỹ Marianapolis - cơ sở Biên Hòa

 • qd-897-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/11/2021
870/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công công khai thu hồi dự toán năm 2021

 • qd-870-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/10/2021
869/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công bố công công khai thu hồi dự toán năm 2021

 • qd-869-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/10/2021
4291/SGDĐT-NV1

Tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

 • cv-4291-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/10/2021
4303/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

 • cv-4303-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/10/2021
846/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ

 • qd-846-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/10/2021
848/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Anh ngữ Thiên Thần gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-848-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/10/2021
847/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-847-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/10/2021
4229/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022

 • cv-4229-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/10/2021
833/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-833-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2021
832/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Trường THPT Long Thành

 • qd-832-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2021
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
4148/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11

 • cv-vetranhchieco.to.mouoc.pdf
 • cv-4148-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/10/2021
4098/KH-SGDĐT

Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

 • cv-4098-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
4088/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • cv-4088-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
821/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 3) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-821-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
822/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 2) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-822-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021