• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1479 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3954/SGDĐT-VP

Gia hạn thời gian nhận bài dự thi tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai

 • 46_1_giahantimkiemgiaiphap_cds_9.pdf
 • cv-3954.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/09/2023
3939/SGDĐT-NV1

Thực hiện Đề án "Tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

 • cv-3939.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2023
3942/SGDĐT-VP

Kéo dài thời gian thi Tuần 01 Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • cv-3942.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2023
3935/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2023-2024

 • cv-3935.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2023
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Sea

 • qd-1225.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2023
3920/SGDĐT-NV1

Sử dụng Bộ Tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

 • vb-4840-bo-gddt.pdf
 • cv-3920.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2023
3880, 3881, 3882, 3883, 3884/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)

 • cv-3884.pdf
 • cv-3883.pdf
 • cv-3882.pdf
 • cv-3881.pdf
 • cv-3880.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/09/2023
3863/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

 • cv-3863.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/09/2023
1205/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2023-2024

 • qd-1205.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3832/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2023-2024 cấp THPT và GDTX

 • cv-3832.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/09/2023
3835/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024 của ngành GD&ĐT

 • 1_kh_udcntt_cds_2023_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
1203/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ hoạt động giáo dục

 • qd-1203.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/09/2023
3830/SGDĐT-VP

Tham gia Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" năm học 2023-2024

 • cuovthivetranh-o.tomouoc.pdf
 • cv-3830.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/09/2023
1192/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt Anh hoạt động giáo dục

 • qd-1192.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
1196/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Miss May triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1196.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
3802/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 694/KBĐN-TTKT ngày 13/9/2023 của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai

 • vb-694.-kbnn.pdf
 • cv-3802.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/09/2023
3809/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hoàng Kim

 • cv-3809.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
3784/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3784.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
1190/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua

 • qd-1190.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023
1189/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • qd-1189.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023