• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 827 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
755/QĐ-SGDDT

QĐ Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021

 • qd-755-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/09/2021
3578/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

 • cv-3578-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2021
3565/SGDDT-NV1

Phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho HS học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3565-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3550/SGDDT-TTR

V/v triển khai Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 • 64-2021-nd-cp_ngay_30-6-2021_cua_chinh_phu.pdf
 • luat_thoa_thuan_quoc_te.pdf
 • cv-3550-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3529/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

 • cv-3529-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3538/SGDDT-NV1

V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

 • cv-3538-202.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3539/SGDDT-NV1

Thực hiện chương trình GDTX cấp THCS đối với lớp 6 năm học 2021-202

 • cv-3539-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3519/SGDDT-NV1

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo

 • cv-3519-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3523/SGDDT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3523-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3475/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

 • 66-2021-nd-cp.pdf
 • 78-2021-nd-cp.pdf
 • cv-3475-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 27/08/2021
3480/SGDDT-KHTC

V/v ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-3480-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/08/2021
3443/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT

 • 22_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3443-20211.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/08/2021
3420/SGDDT-NV1

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3420-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/08/2021
3387/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

 • cv-3387-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2021
3342/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 05-2021-tt-btnmt_-huong-dan-cnnv-cua-so-tnmt-va-phong-tnmt-cap-huyen.pdf
 • cv-3342-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/08/2021
3329/SGDDT-NV1

V/v tham gia dự thi Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” năm 2021

 • cv-3329-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/08/2021
3335/SGDDT-VP

V/v triển khai tuyên truyền về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

 • cv-3335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2021
3294/SGDDT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

 • 15-2021-tt-bgtvt.pdf
 • cv-3294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3293/SGDDT-TTR

về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_63_bo_tai_chinh.pdf
 • cv-3293-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3296/SGDDT-TTR

triển khai nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30/7/2021

 • cv-3296-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021