• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1479 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3791/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn phòng, cải cách hành chính, công tác dân chủ, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2023

 • cv-3791.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2023
1191/QĐ-SGDĐT

Điều chỉnh, bổ sung kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024

 • 2-ds_huyketqua_kemtheoquyetdinh_23-24.pdf
 • 4-ds_tuyenbosung_10_dtnt_tinh_23-24.pdf
 • qd-1191.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2023
3769/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • cv-3769.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
1182/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Astra triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1182.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
1176/QĐ-SGDĐT

Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3

 • qd-1176.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2023
3740/SGDĐT-NV1

Kiểm tra chuyên môn cấp THPT, năm học 2023 - 2024

 • cv-3740.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2023
3738/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Hưng Trí

 • cv-3738.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/09/2023
1172/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng

 • qd-1172.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/09/2023
1158/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1158.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
1160/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1160.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
1159/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Nhật ngữ Mamori tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1159.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
3726/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Nam Anh

 • qd-3726.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
3683/SGDĐT-VP

Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

 • qd-banhanhthele-1.pdf
 • 1297_kh_bgddt-nam2023-1.pdf
 • cv-3683.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/09/2023
1157/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Circle G6 tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1157.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/09/2023
1155/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ E - Skills hoạt động giáo dục

 • qd-1155.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/09/2023
1150/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OCEAN tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1150.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/09/2023
3676/SGDĐT-VP

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2023-2024

 • cv-3676.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 11/09/2023
1134/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7)

 • qd-1134.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023
1133/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7)

 • qd-1133.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023
1132/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế ESF triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1132.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023