• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 165 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
5217/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 12728/UBND-KGVX ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh về triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và góp ý của các chuyên gia tại Tuần lễ Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • 56_2_trienkhaivanban_tuanlecds_sgddt.pdf
 • 56_1_12728.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/12/2023
4815/SGDĐT-VP

Thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 • thuchucmung.pdf
 • phathanhthu.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 15/11/2023
4577/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh

 • trien-khai-qd-2532.pdf
 • qd-2532.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 02/11/2023
4389/SGDĐT-VP

Triển khai Thông báo số 431/TB-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh kết luận của ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ngày 28/9/2023 về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg

 • tb-431-ubnd-tinh.pdf
 • 3_trienkhaithongbao431.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 23/10/2023
4320/SGDĐT-VP

Triển khai Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

 • 49_2_trienkhaisoket01nam_nq05_sgddt.pdf
 • 49_1_baocaosoket01nam_nghiquyet05_cds.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/10/2023
4170/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh

 • mau-trien-khai.pdf
 • qd-2359.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4144/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề năm 2023)

 • trienkhainq.pdf
 • 23-nq-hdnd.pdf
 • 24-nq-hdnd.pdf
 • 25-nq-hdnd.pdf
 • 15-2023-nq-hdnd.pdf
 • 16-2023-nq-hdnd.pdf
 • 17-2023-nq-hdnd.pdf
 • 19-2023-nq-hdnd.pdf
 • 20-2023-nq-hdnd.pdf
 • 26-nq-hdnd.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/10/2023
3895/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • 47_1_9746_tuancds_ubnd.pdf
 • cv-3895.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 22/09/2023
3843/SGDĐT-KHTC

Triển khai Hướng dẫn số 9508/HD-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh

 • hd-9508-1.pdf
 • cv-3843.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 21/09/2023
3751/CTr-SGDĐT

Chương trình Hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn t

 • cv-3751.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/09/2023
3654/SGDĐT-VP

Triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 46_kh_214_ubnd_thongtincoso.pdf
 • cv-3654.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 11/09/2023
3665/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 37-2023-qd-ubnd.pdf
 • cv-3665.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/09/2023
3477/SGDĐT-VP

Phát động tham gia triển lãm, giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • 41_1_kehoachtuanlecds_208_ubnd.pdf
 • 41_2_dangkythamgiasukien_stttt.pdf
 • cv-3477.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2023
3318/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023 ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh

 • cv-3318.pdf
 • qd-1838.pdf
 • nq-04-2023.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/08/2023
3219/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 30-2023-qd-ubnd-ngay-09-8-2023.pdf
 • cv-3219.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2023
3070/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 12, khóa X của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 498-hdnd-vp-kem-dm-nq-ky-hop-12.pdf
 • cv-3070.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/08/2023
2819/SGDĐT-TTr

Tiếp tục triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • cv-3796-ub-trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-pc-ma-tuy.pdf
 • cv-2819.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 17/07/2023
2776/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh về mua sắm tài sản tập trung năm 2023

 • qd-1471.pdf
 • cv-2776.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/07/2023
2744/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 6778/UBND-THNC ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án 06

 • 2023_33_1_6778_khokhanvuongmac_ubnd.pdf
 • 2023_33_2_trienkhaikkvm_sgddt.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 12/07/2023
2523/SGDĐT-VP

Triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 39_1_kh161_baovedlcanhan_ubnd.pdf
 • cv-2523.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2023