• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 138 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
328/SGDĐT-VP

Tổ chức thực hiện Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • thongtu42.pdf
 • cv-328-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 21/01/2022
311/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

 • nd_125_ve_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_bdg.pdf
 • cv-311-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 20/01/2022
310/SGDĐT-TTr

Về việc thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

 • 116_2021_nd-cp_21122021-signed.pdf
 • cv-310-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 20/01/2022

Triển khai thực hiện Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt39_dmtbdhtoithieucapthpt.pdf
 • cv-276-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 19/01/2022
264/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính Phủ

 • cv-264-2022.pdf
 • 134_2021_nd_cp_30122021_1_signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
263/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng

 • nd_123_2021-12-28.pdf
 • cv-263-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
135/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định số 135, 138, 140 và Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

 • 135_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • 138_2021_nd-cp_31122021_2-signed.pdf
 • 140_2021_nd-cp_31122021-signed_compressed.pdf
 • 142_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-262-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/01/2022
223/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

 • 120_2021_nd-cp_24122021-signed_compressed.pdf
 • cv-223-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
222/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị định 126, 129, 130 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

 • cv-222-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
224/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Thông tư 20, 21, 26, 29 và Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế

 • thong_tu_26_sua_doi_tt41.pdf
 • thong_tu_so_20-2021_ve_qlctyt.pdf
 • tt_21_vs_trong_mai_tang_hoa_tang.pdf
 • tt_29.2021_.signed.pdf
 • tt_33.2021.byt_quy_dinh_cong_tac_y_te_truong_hoc_trong_co_so_giao_duc.pdf
 • cv-224-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
240/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 47_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-240-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 14/01/2022
127/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

 • 127_2021_nd-cp_30122021_1-signed.pdf
 • tham_muu_127-2021-nd-cp.pdf
 • cv-230-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
231/SGDĐT-TTr

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • tt_11_bo_khcn_2.pdf
 • cv-231-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
232/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 25-2021-tt-btttt.pdf.pdf
 • cv-232-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 14/01/2022
233/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

 • 144_2021_nd-cp_31122021-signed.pdf
 • cv-233-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 14/01/2022
196/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 36_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-196-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 12/01/2022
195/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 41_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-195-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 12/01/2022
194/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 40_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-194-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 12/01/2022
192/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-192-2022.pdf
 • 37_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • 39_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • tt38_danh_muc_tbdh_toi_thieu_cap_thcs.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 12/01/2022
79/SGĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

 • 124_nd_cp_sua_doi_nd_115_-_117_xp_attp_va_yt_04-01.pdf
 • cv-79-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 10/01/2022