• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 248 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4681/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong-bao-333.signed.pdf
 • cv-4681-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4655/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-4655-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4658/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)

 • thelekhoinghiep.pdf
 • cv-4658-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4643/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_2022_tt_bgddt_thong_tu_ve_thu_vien_4afa4.pdf
 • cv-4643-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 28/11/2022
4523/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-15.pdf
 • mau-so-theo-doi-dg-nguoi-hoc.pdf
 • dia-li.pdf
 • hoa.pdf
 • li.pdf
 • mau-gcn-hoan-thanh.pdf
 • sinh.pdf
 • so-theo-doi-va-danh-gia-nguoi-hoc.pdf
 • su.pdf
 • toan.pdf
 • van.pdf
 • vb-ubnd-tinh.pdf
 • cv-4523-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2022
4515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-4515-2022_0001.pdf
 • 56_tt-btc.pdf
 • 116_nq-cp.pdf
 • 5965-stc.pdf
 • 9975_btc-hcsn.pdf
 • 5718-stc.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/11/2022
4329/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

 • 83-cp.signed.pdf
 • cv-4329-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/11/2022
4251/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ

 • cv-4251-2022_0001.pdf
 • nd-58-2022-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/11/2022
4267/SGDĐT-NV2

Triển khai thực hiện Văn bản số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ GDĐT, ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX

 • 320-qd-ttg.signed.pdf
 • cv-4267-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 02/11/2022
4222/SGDĐT-KHTC

Triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

 • luat_08.pdf
 • 5570.pdf
 • cv-4222-2022_0001.pdf
Luật Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4226/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính

 • 6298.pdf
 • thong_tu_so_61_-_btc_-_quyet_toan_kp_boi_thuong.pdf
 • cv-4226-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4225/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông báo số 280/TB-VPCP ngày 07/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong_bao_280.vpcp.pdf
 • 5611.pdf
 • cv-4225-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4219/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định 1224/QĐ-BTC ngày 22/06/2022 của Bộ Tài chính

 • 4615.pdf
 • 1224.pdf
 • cv-4219-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4218/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 5005.pdf
 • 43_cua_btc.pdf
 • cv-4218-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4217/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính

 • 42_cua_btc.pdf
 • 4835.pdf
 • cv-4217-2022_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4215/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_50.2022.btc_11.08.2022.pdf
 • tk_thong_tu_50.2022.btc_-_ds_cdt.pdf
 • 5310.pdf
 • cv-4215-2022_0001.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ

 • nghi-dinh-so-64_2022_nd-cp_.pdf
 • cv-4040-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2022
3905/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương

 • bct_2022_5763.pdf
 • cv-3905-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/10/2022
2528/STTTT-CNTTVT

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10 tháng 10

 • tuyentruyenthangtieudungso.pdf
 • pcbonhandien.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/10/2022
3804/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ

 • vanbangoc_46_2022_nd-cp.pdf
 • cv-3804-2022.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 03/10/2022