• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 199 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2267/SGDĐT-TTr

Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Công thương

 • tt_09_bct_2022.pdf
 • tt_10_bct.pdf
 • 1_qd-bct_2022_989.pdf
 • cv-2267-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/06/2022
2210/SGDĐT-VP

Gửi sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Công nghệ số tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

 • 12_1_thamgiagiaithuong_congngheso_stttt.pdf
 • cv-2210-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/06/2022
2180/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-2180-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/06/2022
2039/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2039-2022.pdf
 • trien_khai22_quyet_dinh_633.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2043/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Chính phủ

 • vay_von22_trien_khai_qd11.pdf
 • cv-2043-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/06/2022
2041/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ

 • trien_khai22_thue_tieu_thu_dac_biet.pdf
 • cv-2041-2022.pdf
Nghị định Phòng Tổ chức Cán bộ 03/06/2022
2018/SGDĐT-NV1

Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

 • 457_kh_bgddt.pdf
 • cv_huong_ung_cuoc_thi_chuyen_doi_so.docx
 • qd_1338-bo_gd.pdf
 • cv-2018-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2022
1994/SGDĐT-TTr

Phối hợp góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01,02,03, 04 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • mau_kem_theo_cv_gui_ubnd_tinh_xin_y_kien_du_thao_tt_1.doc
 • 2124_bgddt_ngcbqlgd.pdf
 • 5265-ubnd-kgvx.pdf
 • du_thao_tt_sua_doi_bo_sung_cac_tt_so_01020304_lay_y_kien.pdf
 • cv-1994-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 31/05/2022
2001/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ cuối năm học 2021 – 2022

 • cv-2001-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/05/2022
1736/SGDĐT-KHTC

triển khai Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính

 • trien_khai22_thogn_tu_08_bo_tc.pdf
 • trien_khai22_thogn_tu_08_so_tc.pdf
 • cv-1736-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/05/2022
1745/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • 06_2022_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1745-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 12/05/2022
1698/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-1698-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/05/2022
2012/SGDĐT-TTr

Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 07_2022_tt_bgddt.pdf_1.pdf
 • cv-2012-2022.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 01/05/2022
1483/SGDĐT-VP

Cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên CSDL ngành GD&ĐT

 • cv-1483-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2022
1463/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 4850/TB-CTDON ngày 12/4/2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC

 • cv-1463-2022.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1465/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030

 • cv-1465-2022.pdf
 • thong_tu_22-2022-tt-btc.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1464/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

 • thong_tu_17-2022-tt-btc.pdf
 • cv-1464-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/04/2022
1492/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng

 • thong-tu-so-21-2021-tt-byt.pdf
 • 2710-2022-cv-syt.pdf
 • cv-1429-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/04/2022
1287/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

 • cv-1287-2022.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 18/04/2022
1354/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

 • cv-1354-2022.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 15/04/2022