• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 85 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4193/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ

 • 128_nq-cp_11102021-signed.pdf
 • cv-4193-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2021
4176/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • 27_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-4176-2021.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 15/10/2021
4126/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ

 • 2_84_2021_nd_cp_22092021_signed.pdf
 • 1_cv-4126-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 13/10/2021
4128/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 2_thong-tu-04-2021-tt-bldtbxh.pdf
 • 1_cv-4128-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 13/10/2021
4106/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 85_2021_nd-cp_25092021-signed_2_1.pdf
 • cv-4106-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 12/12/2021
4054/SGDĐT-TTr

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020

 • tai_lieu_trien_khai_luat_cu_tru.doc
 • cv-4054-2021.pdf
Luật Phòng Thanh tra 07/10/2021
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 86_2021_nd-cp_25092021_3-signed.pdf
 • cv-4038-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/10/2021
3953/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-3953-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 01/10/2021
3921/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện một số Thông tư mới của Bộ Xây dựng

 • cv-3921-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 29/09/2021
3912/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 121/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng

 • 121-2021-tt-bqp.pdf
 • cv-3912-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/09/2021
3886/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • cv-3886-2021.pdf
 • tt_75.2021.tt-btc.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 27/09/2021
2200/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf
Luật Phòng Thanh tra 22/12/2020
3835/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 42_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3835-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/11/2020
3745/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3745-2020-1.pdf
 • tt_30-2020-tt-bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/11/2020
3706/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 • 41_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3706-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2020
3434/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ

 • nghi-dinh-110.pdf
 • cv-3434-2020-1.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 20/10/2020
3429/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 4003/2020/TT-BGDĐT ngày 07/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3429-2020-1.pdf
 • 03.du_thao_hd_nv_cntt-2020-2021-bgddt-cntt_final-29.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020
3288/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 • cv-3288-2020-1.pdf
 • nghi_dinh.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2020
3252/SGDĐT-NV1

Triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 116_2020_nd-cp.pdf
 • cv-3252-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/10/2020
3147/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ

 • 55-2020-nd-cp.pdf
 • cv-3147-2020-1.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2020