• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 74 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2200/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf
Luật Phòng Thanh tra 22/12/2020
3835/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 42_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3835-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/11/2020
3745/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3745-2020-1.pdf
 • tt_30-2020-tt-bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/11/2020
3706/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 • 41_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3706-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2020
3434/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ

 • nghi-dinh-110.pdf
 • cv-3434-2020-1.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 20/10/2020
3429/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 4003/2020/TT-BGDĐT ngày 07/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3429-2020-1.pdf
 • 03.du_thao_hd_nv_cntt-2020-2021-bgddt-cntt_final-29.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020
3288/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 • cv-3288-2020-1.pdf
 • nghi_dinh.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2020
3252/SGDĐT-NV1

Triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 116_2020_nd-cp.pdf
 • cv-3252-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/10/2020
3147/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ

 • 55-2020-nd-cp.pdf
 • cv-3147-2020-1.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2020
3068/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • cv-3068-2020-1.pdf
 • tt_32_2020_dieuletruongthcs_thpt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 24/09/2020
51/2019/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 51.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • 49.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
2529/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ

 • cv-2529-2020-1.pdf
 • tt_02.2020_cap_hoat_dong_dich_vu_luu_tru.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
2534/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"

 • 11092_1.pdf.pdf
 • cv-2534-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • 15_2020_tt_bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
14/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

 • 14_2020_tt_bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
13/2020/TT-BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • 13_2020_tt_bgddt.signed.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 26/05/2020
1359/SGDĐT-TTR

Tiếp tục Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020"

 • cv-1359-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1358/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ

 • 08.signed.pdf
 • cv-1358-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 08/05/2020
1221/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1221-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h