• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 358 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3937/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ

 • 67_2023_nd-cp_578283.pdf
 • cv-3937.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 26/09/2023
3889/SGDĐT-NV1

Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3889.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/09/2023
3896/SGDĐT-VP

Triển khai bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

 • 49_2_phuluchd_bnd.pdf
 • 49_1_bonhandien_cds_stttt.pdf
 • cv-3896.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/09/2023
3762/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ

 • 56-cp.signed.pdf
 • cv-3762.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/09/2023
3661/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính

 • tt-59.2023.btc.pdf
 • cv-3661.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 11/09/2023
3643/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023

 • cv-3643.pdf
 • luat-gia-16.2023.qh15-hieu-luc-1.7.2024.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3642/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Giao dịch điện tử

 • luat-giao-dich-dien-tu.pdf
 • cv-3642.pdf
Luật Phòng Thanh tra 08/09/2023
3644/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-3644.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/09/2023
3613/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)

 • qd-the-le-2023_bo.pdf
 • cv-3613.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/09/2023
3481/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ

 • cv-3481.pdf
 • 58-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 29/08/2023
3482/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 • cv-3482.pdf
 • luat.pdf
Luật Phòng Thanh tra 29/08/2023
3480/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • 15-bkhcn.signed.pdf
 • cv-3480.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/08/2023
3319/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 1610/QĐ-BTC ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính

 • qd-1610.pdf
 • cv-3391.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2023
3341/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • 05-2023-tt-bkhdt.pdf
 • cv-3341.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 18/08/2023
3279/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

 • 107-cp.signed.pdf
 • cv-3279.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 15/08/2023
3244/SGDĐT-VP

Triển khai giới thiệu các website của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 43_1_trienkhaiweb_botttt.pdf
 • cv-3244.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/08/2023
3047/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 43/2023/TT-BTC ngày 27/6/2023 của Bộ Tài chính

 • cv-3047.pdf
 • cat-va-tt-43.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
3046/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-3046.pdf
 • qd-10.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 31/07/2023
3041/SGDĐT-VP

Triển khai Báo cáo số 962/BC-TCTTKĐ ngày 02/7/2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ

 • 2023-372_baocao_todeancp-1.pdf
 • 2023-37_1_7395_ubnd.pdf
 • cv-3041.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/07/2023
3013/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 2716/SXD-QLXD ngày 26/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, chống sạt lỡ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước và trong mùa mưa lũ

 • vb-2716-cua-sxd.pdf
 • cong-dien.pdf
 • cv-3013.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/07/2023