• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 74 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1153/SGDĐT-TCCB

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 436_kh-ttg.pdf
 • 436_qd-ttg.pdf
 • cv-1153-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/04/2020
829/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

 • cv-829-2020-1.signed.pdf
 • qd_292-2020_bct_1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/03/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
744/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

 • 1054tchcsn.signed.pdf
 • cv-744-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/03/2020
722/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 519_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-722-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/03/2020
597/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

 • 115_kh_bgddt.signed.pdf
 • cv-597-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/02/2020
538/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

 • 45950_1.pdf
 • cv-538-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 26/02/2020
460/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ

 • cv-460-2020-1.pdf
 • nd_93.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/02/2020
110/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị

 • 2-2020-cv-68.pdf
 • cv-110-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
34/SGDĐT-TTR

Triển khai thông tư số 15/2019/TT-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ

 • cv-34-2020-1.pdf
 • tt-bai-bo-ttlt-cua-bt.sinh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 03/01/2020
3994/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-3994-2019-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/12/2019
3434/SGDĐT-KHTC

Tổ chức thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • cv-3434-2019-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2019
3120/SGDĐT-VP

Hưởng ứng triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • cv-3120-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3120.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2019
3058/SGDĐT-NV1

Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

 • cv-3058-2019.signed.pdf
 • tt_so_15_2019.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2019
4248/BGDĐT-GDTrH

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-4228_hd-hoat-dong-nckhkt_nam-hoc-2019-2020.pdf
 • phu-luc-i_cac-mau-phieu.pdf
 • phu-luc-ii_ban-dang-ky-du-thi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2019
2757/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ Nội vụ

 • cv-2757-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 03/09/2019
2728/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ

 • 63.signed.pdf
 • cv-2728-2019.signed.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2741/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT

 • 2558_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-2741-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/08/2019
2726/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính

 • cv-2726-2019.signed.pdf
 • vbdi_19082019082503.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 30/08/2019
2625/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

 • cv-2625-2019.signed.pdf
 • thongtu45.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 21/08/2019
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h