• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 358 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2941/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 2_qcvn_bando2n5n_signed.pdf
 • cv-2941.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 24/07/2023
2944/SGDĐT-TTr

Triển khai Bộ Tài liệu trả lời kiến nghị của Bộ Tư pháp

 • bo-tai-lieu-tra-loi-kien-nghi-cua-bo-tu-phap.docx
 • cv-2944.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/07/2023
2859/SGDĐT-TTr

Triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • 7109-ubnd-hcc.pdf
 • ct-23-cua-ttcp.pdf
 • cv-2859.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/07/2023
2818/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ

 • cv-2818.pdf
 • 47_2023_nd-cp_03072023-signed-1.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 17/07/2023
2815/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ

 • 43-nd-cp.signed.pdf
 • cv-2815.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 17/07/2023
2746/SGDĐT-VP

Triển khai kết nối và chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia

 • 40_3_tailieuhuongdantxng.pdf
 • 40_2_2092_bkhcn_tdc_03.07.2023.pdf
 • 40_1_trienkhaitruyxuatng_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2023
2688/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ

 • nd-40-ve-sua-doi-bo-sung-nd-67-1.pdf
 • cv-2688.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/07/2023
2667/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ

 • cv-2667.pdf
 • 42_2023_nd-cp_29062023-signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/07/2023
2658/SGDĐT-VP

Triển khai, phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • kh-va-the-le-hcuoc-thi-tim-hieu-pc-mt_bo-ca.pdf
 • cv-2658.pdf
Luật Văn phòng Sở 06/07/2023
2666/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ Nội vụ

 • 10-2023.signed.pdf
 • cv-2666.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/07/2023
2581/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt-03-bldtbxh.pdf
 • cv-2581.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2582/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt-03-bldtbxh.pdf
 • cv-2582.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2580/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-2580.pdf
 • tt-05-bldtbxh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/06/2023
2555/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2555.pdf
 • tt-11---bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 28/06/2023
2554/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • cv-2554.pdf
 • tt-04-bldtbxh.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 28/06/2023
2430/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-so-xay-dung-1874-trien-khai-bc-kho-khan-pccc.pdf
 • cv-2430.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2431/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

 • cv-ubt-5446-trien-khai-qd-258.pdf
 • cv-2431.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2429/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023, Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 và Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • cv-2429.pdf
 • qd-09-1.pdf
 • qd-08.pdf
 • qd-07.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/06/2023
2419/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • cv-2419.pdf
 • tt-12-bo-gddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 19/06/2023
2420/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • qd-12--ttg.pdf
 • cv-2420.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/06/2023