• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 358 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2423/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • cv-2423.pdf
 • tt-08-bnv.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/06/2023
2330/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • cv-2330.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 13/06/2023
2268/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 • cv-2268.pdf
 • cv23_trkhai-tt08-2023-ve-kiem-dinh-05-6.signed.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/06/2023
2269/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

 • tt-07-bo-khcn.pdf
 • cv-2269.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/06/2023
2267/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • tt-01---bo-khdt.pdf
 • cv-2267.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 08/06/2023
2247/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

 • 531_qd-ttg_19052023_1-signed-1-1.pdf
 • cv-2247.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2023
2202/SGDĐT-VP

Thông báo đường link khóa học hướng dẫn kĩ năng an toàn trên mạng cho trẻ em tại các trường tiểu học

 • cv-2202.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/06/2023
2230/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • cv-2230.pdf
 • tt-02-bo-khcn.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/06/2023
2063/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 • cv-2063.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 29/05/2023
1955/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 67/2022/TT_BCA ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

 • tt-67---bo-ca.pdf
 • cv-1955.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 19/05/2023
1952/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 • cv-1952.pdf
 • tt-11---bo-y-te.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 19/05/2023
1827/SGDĐT-VP

Triển khai Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1827.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/05/2023
1773/SGDĐT-VP

Triển khai hướng dẫn của Bộ Công an về sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

 • 2023_19_1_4133_sudungvneid_ubnd.pdf
 • cv-1773.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/05/2023
1687/SGDĐT-TTr

Triển khai văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

 • vb-hop-nhat-tc---hd-ttr-cong-thuong.pdf
 • cv-1687.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/05/2023
1551/SGDĐT-TTr

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy

 • cv-1551.pdf
 • cv-3796-ub-trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-pc-ma-tuy.pdf
Luật Phòng Thanh tra 25/04/2023
1390/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính

 • thong-tu-53.pdf
 • cv-1390-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 14/04/2023
1253/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1253-2023_0001.pdf
 • qd-880--bgddt.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/04/2023
1251/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 18/2022/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • tt-18-btc.pdf
 • vb-1628-so-tc.pdf
 • cv-1251-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 06/04/2023
966/QĐ-BGDĐT

Quyết định Pê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tại nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh

 • b63523a7-5cd3-ed11-83ef-00505688ec67_1_2.pdf
 • b63523a7-5cd3-ed11-83ef-00505688ec67_1_1.pdf
Văn bản ngành Văn phòng Sở 05/04/2023
1219/KH-SGDĐT

Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát

 • kh-76-ub-thuc-hien-nq-623-ct-35-tcd-gq-kntc.pdf
 • cv-1219-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/04/2023