• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 358 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
272/SGDĐT-TTr

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15

 • cv-272-2023_0001.pdf
Luật Phòng Thanh tra 30/01/2023
208/SGDĐT-KHTC

Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • tt_38_bgd_thietbidayhoctoithieu_thcs.pdf
 • tt_37_bgd_thietbidayhoctoithieu_th.pdf
 • tt39_dmtbdhtoithieucapthpt.pdf
 • 16_2022_tt_bgddt-quy-dinh-chuan-thu-vien.pdf
 • 13_2020_tt_bgddt.signed-quy-dinh-tieu-chuan-csvc-truong-hoc.pdf
 • 14_2020_tt_bgddt-quy-dinh-ve-phong-hoc-bo-mon-trong-truong-hoc.pdf
 • cv-208-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 18/01/2023
162/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 23_2022_tt_bgddt.pdf
 • cv-162-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/01/2023
173/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 01_2023_tt_bgddt.pdf
 • cv-173-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 16/01/2023
143/SGDĐT-TTr

Về việc triển khai Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ

 • tt13-2022-phu-luc-so-2---co-cau-ngach-cc-cua-tinh-thanh-pho.pdf
 • tt13-2022-phu-luc-so-1---co-cau-ngach-cc-cua-bo.pdf
 • tt13-2022.pdf
 • cv-143-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 12/01/2023
119/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an

 • tt-46-bo-ca.pdf
 • cv-119-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 11/01/2023
120/SGDĐT-TTr

Triển khai Luật phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

 • cv-120-2023_0001.pdf
Luật Phòng Thanh tra 11/01/2023
92/SGDĐT-TTr

Khai thực hiện Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 22_2022_tt_bgddt.pdf
 • cv-92-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/01/2023
4880/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 17-2022-tt-bgddt.pdf
 • cv-4880-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 13/12/2022
4795/SGDĐT-VP

Thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL ngành giáo dục và đào tạo (lần 2)

 • cv-4795-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/12/2022
4681/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong-bao-333.signed.pdf
 • cv-4681-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4655/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-4655-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4658/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)

 • thelekhoinghiep.pdf
 • cv-4658-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4643/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_2022_tt_bgddt_thong_tu_ve_thu_vien_4afa4.pdf
 • cv-4643-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 28/11/2022
4523/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-15.pdf
 • mau-so-theo-doi-dg-nguoi-hoc.pdf
 • dia-li.pdf
 • hoa.pdf
 • li.pdf
 • mau-gcn-hoan-thanh.pdf
 • sinh.pdf
 • so-theo-doi-va-danh-gia-nguoi-hoc.pdf
 • su.pdf
 • toan.pdf
 • van.pdf
 • vb-ubnd-tinh.pdf
 • cv-4523-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2022
4515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-4515-2022_0001.pdf
 • 56_tt-btc.pdf
 • 116_nq-cp.pdf
 • 5965-stc.pdf
 • 9975_btc-hcsn.pdf
 • 5718-stc.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/11/2022
4329/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

 • 83-cp.signed.pdf
 • cv-4329-2022_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 07/11/2022
4251/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ

 • cv-4251-2022_0001.pdf
 • nd-58-2022-nd-cp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/11/2022
4267/SGDĐT-NV2

Triển khai thực hiện Văn bản số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ GDĐT, ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm GDNN-GDTX

 • 320-qd-ttg.signed.pdf
 • cv-4267-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 02/11/2022
4222/SGDĐT-KHTC

Triển khai Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

 • luat_08.pdf
 • 5570.pdf
 • cv-4222-2022_0001.pdf
Luật Phòng Kế hoạch Tài chính 31/10/2022