• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 146 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2066/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ IV- năm 2023

 • cv-2066.pdf
 • 2-2023-cv-4612-giaibualiemvang.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/05/2023
2023/SGDĐT-VP

Kế hoạch số 253/KH-BCĐ264 ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo 264 tỉnh về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Tôi tin dùng hàng Việt" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • kh-253---thi-anh-264.signed.pdf
 • the-le_0001.pdf
 • cv-2034.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/05/2023
1954/SGDĐT-TTr

Triển khai 1110/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • cv-1954.pdf
 • qd-1110-ubnd.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/05/2023
1953/SGDĐT-TTr

Triển khai 1111/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-1111-ubnd.pdf
 • cv-1953.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 19/05/2023
1862/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh

 • cv-1862.pdf
 • 12_qd_ubnd-tinh-ban-hanh-qc-qlsd-vien-tro-pcpnn-2023.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 16/05/2023
1774/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 4128/UBND-THNC ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2023_20_1_4128_trienkhaicaidat_vneid_ubnd.pdf
 • cv-1774.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 11/05/2023
1754/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh

 • cv-1754.pdf
 • qd-20---ubnd--2023.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 10/05/2023
1679/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 4148/UBND-THNC ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2023_17_1_4148_trienkhaicacmohinh_ubnd.pdf
 • cv-1679.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 05/05/2023
2522/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 6252/UBND-THNC ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên Cổng Thông tin điện tử

 • 38_1_vungantoanbay_ubnd.pdf
 • cv-2522.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/04/2023
1419/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 3329/UBND-KGVX ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • vb3329.pdf
 • 2023_16_2_trienkhaivanban.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 18/04/2023
1414/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • cv-1414-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 18/04/2023
1358/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • qd-14-ubnd-2023.pdf
 • cv-1358-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/04/2023
1357/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • qd-08-ubnd-2023.pdf
 • cv-1357-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/04/2023
1341/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi xây dựng video tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2023, theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • kh-92-cuoc-thi-xay-dung-video-tuyen-truyen.pdf
 • cv-1341-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/04/2023
1261/SGDĐT-VP

Triển khai QĐ số 652/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh

 • cv-1261-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/04/2023
1263/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 • cv-1263-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 06/04/2023
1255/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-596-ubnd.pdf
 • cv-1255-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/04/2023
1178/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 2886/UBND-THNC ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • cv-1178-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2023
1118/SGDĐT-TTr

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” theo Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • kh-66-ub-tchuc-thi-tim-hieu-pl-2023.pdf
 • cv-1118-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 29/03/2023
1116/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và nêu gương việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành GD&ĐT

 • cv-1116-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/03/2023