• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 67 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
5047/BC-UBND

Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh.

 • 5047-bc-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/05/2020
1283/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai

 • 1283-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 23/04/2020
1126/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh

 • cv-1126-2020-1.pdf
 • z2-2020-qdqppl-12.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 17/04/2020
343/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 01/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2020-qdqppl-1.pdf
 • cv-343-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/02/2020
926/UBND-KGVX

Văn bản về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm họ 2020-2021

 • 926-ubnd-kgvx.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/02/2020
797/QĐ-UBND

Văn bản Về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • 797qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 31/01/2020
111/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh

 • cv-111-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2020
3001/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2-2019-qdqppl-35.pdf
 • cv-3001-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/09/2019
2679/SGDĐT-NV1

Thông báo hoãn tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường chuẩn quốc gia

 • thognbaohoan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2019
2380/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 1857/QD0-UBND ngày 14/6/2019

 • cv_2380_2019.signed.pdf
 • qd_1857_2019_1_signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/07/2019
1985/SGDĐT-TTR

Triển khai QĐ số 24/2019/QĐ-UBND v/v bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành

 • cv-1985-2019-1.pdf
 • qdqppl-24-2019-1_signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/06/2019
1940-BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1940_2019.signed.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2019
1615/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh

 • 1615.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2019
1377/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 5.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/05/2019
1368/QĐ-UBND

Thành lập ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • 4.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2019
1344/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 4537/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1344.pdf
 • kh4537.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
1345/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1345.pdf
 • kh3976.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
1080/QĐ-UBND

Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/04/2019
878/SGDĐT-TTR

Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

 • phulucdinhkemcongvan878.pdf
 • 1_quyetdinh430.pdf
 • 2_quyetdinh10.pdf
 • 3_quyetdinh4812.pdf
 • 4_quyetdinh511.pdf
 • 5_quyetdinh1006.pdf
 • 6_quyetdinh1028.pdf
 • 7_quyetdinh1530.pdf
 • 8_quyetdinh1601.pdf
 • 9_quyetdinh1460.pdf
 • 10_chithi06.pdf
 • 11_vanban1635.pdf
 • 12_quyetdinh1918.pdf
 • 13_quyetdinh1980.pdf
 • 14_vanban4035.pdf
 • 15_vanban4040.pdf
 • 16_vanban7855.pdf
 • 17_chithi11.pdf
 • 18_quyetdinh3446.pdf
 • 19_quyetdinh4135.pdf
 • 20_quyetdinh4136.pdf
 • 21_quyetdinh3350.pdf
 • 22_quyetdinh4269.pdf
 • 23_quyetdinh4373.pdf
 • 24_quyetdinh4394.pdf
 • 25_quyetdinh4555.pdf
 • 26_quyetdinh4556.pdf
 • 878.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 28/03/2019
1162/UBND-CNN

Hỗ trợ triển khai ứng dụng 999 Tết phục vụ Tết Nguyên Đán 2019

 • hotrotet.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/01/2019