• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 74 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1377/QĐ-UBND

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 5.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/05/2019
1368/QĐ-UBND

Thành lập ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • 4.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/05/2019
1344/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 4537/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1344.pdf
 • kh4537.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
1345/SGDĐT-KHTC

Triển khai Kế hoạch số 3976/KH-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh

 • 1345.pdf
 • kh3976.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/05/2019
1080/QĐ-UBND

Công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/04/2019
878/SGDĐT-TTR

Công khai các chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh

 • phulucdinhkemcongvan878.pdf
 • 1_quyetdinh430.pdf
 • 2_quyetdinh10.pdf
 • 3_quyetdinh4812.pdf
 • 4_quyetdinh511.pdf
 • 5_quyetdinh1006.pdf
 • 6_quyetdinh1028.pdf
 • 7_quyetdinh1530.pdf
 • 8_quyetdinh1601.pdf
 • 9_quyetdinh1460.pdf
 • 10_chithi06.pdf
 • 11_vanban1635.pdf
 • 12_quyetdinh1918.pdf
 • 13_quyetdinh1980.pdf
 • 14_vanban4035.pdf
 • 15_vanban4040.pdf
 • 16_vanban7855.pdf
 • 17_chithi11.pdf
 • 18_quyetdinh3446.pdf
 • 19_quyetdinh4135.pdf
 • 20_quyetdinh4136.pdf
 • 21_quyetdinh3350.pdf
 • 22_quyetdinh4269.pdf
 • 23_quyetdinh4373.pdf
 • 24_quyetdinh4394.pdf
 • 25_quyetdinh4555.pdf
 • 26_quyetdinh4556.pdf
 • 878.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 28/03/2019
1162/UBND-CNN

Hỗ trợ triển khai ứng dụng 999 Tết phục vụ Tết Nguyên Đán 2019

 • hotrotet.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/01/2019
4652/QĐ-UBND

Công nhận trường tiểu học, trung học Xuân Thiện, huyện Thống Nhất đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
4651/QĐ-UBND

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2018

 • 2.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 28/12/2018
11/CT-UBND

Chỉ thị Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • ct_11_ubnd_chithinvnh.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/08/2018
8864/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • kh_8864-ubnd_trienkhaideanungdungcntt_gddt_21_8.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 21/8/2018
8179/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025

 • kh_8179-ubnd_phanluonghocsinh_03_08.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 03/8/2018
2342/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

 • kh_2342-ubnd_duaquyenconnguoivaochuongtrinhgiaoduc_14_3.pdf
Văn bản của UBND 14/3/2018
2345/KH-UBND

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • kh_2345-ubnd_deanpbgdphapluattrongnhatruongdennam2021_14_3.pdf
Văn bản của UBND 14/3/2018