• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 146 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1421/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

 • qd_19.pdf
 • cv-1421-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2022
1408/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1408-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/04/2022
1409/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện văn bản số 3603/UBND-KGVX ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-1409-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 19/04/2022
1127/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2022

 • cv-1127-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/03/2022
1058/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 05-ct-2022-1.pdf
 • cv-1058-2022.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/03/2022
1011/SGDĐT-TTr

Phát động cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu pháp luật năm 2022

 • 2-2022-kh-57.pdf
 • cv-1011-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/03/2022
904/KH-SGDĐT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-904-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2022
898/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 14677/KH-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 • cv-898-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2022
847/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-13.pdf
 • cv-847-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/03/2022
696/SGDĐT-KHTC

Triển khai chính sách cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch

 • trien_khai22_vay_von.xlsx
 • cv-696-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 28/02/2022
669/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-59.signed.pdf
 • cv-669-2022-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/02/2022
642/SGDĐT-KHTC

Triển khai xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng

 • cv-642-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/02/2022
648/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 26/02/2022 của UBND tỉnh

 • 2-2022-qdqppl-11_quy_dinh_ve_do_dac_ban_do.pdf
 • cv-648-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/02/2022
324/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 04-2022-ubnd.pdf.pdf
 • cv-324-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 21/02/2022
520/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2022-qdqppl-7.pdf
 • cv-520-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/02/2022
437/SGDĐT-VP

Triển khai Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-437-2022.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 08/02/2022
294/SGDĐT-TCCB

Triển khai văn bản số 667/UBND-THNC ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • ubnd-tinh-2023.pdf
 • cv-294-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/01/2022
207/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 16618/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị năm 2022

 • cv-207-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 13/01/2022
109/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 5321/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qd-5321.signed.pdf
 • cv-109-2022.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/01/2022